image

Proces korištenja

Nakon što zakupite uslugu Repair aplikacije, serviseri mogu odmah početi rad na web platformi pri ćemu se servisiranje može raditi preko svih uređaja.

Serviser po dolasku klijenta otvori novi prijem, pri ćemu se registruju osnovni podaci o kupcu i artiklu koji je potrebno servisirati.

Nakon toga, serviser može otvoriti radni nalog gdje se prati šta se radi na servisu ili otvoriti otpremu za ovlašteni servis. Nakon svih procedura, menadžeri mogu praviti izvještaje iz sistema i printane dokumente za servise. Sve mogućnosti je moguće koristiti i na terenu.


Sviđa vam li se Repair aplikacija?

Kontaktirajte nas i probajte naš demo za Repair aplikaciju!

Kontakt