image

Za menadžere

Repair aplikacija nudi menadžerima mogućnost da jednostavno i efikasno provjeravaju i vode informacije o servisiranju. Također, menadžeri mogu praviti izvještaje o radu servisera i pratiti sve servise koji nisu završeni. Menadžeri mogu pratiti arhivu završenih servisa i lagano doći do podataka u slučaju da su potrebni nakon servisiranja.


Sviđa vam li se Repair aplikacija?

Kontaktirajte nas i probajte naš demo za Repair aplikaciju!

Kontakt