image

Za servisere

Repair aplikacija nudi serviserima da značajno olakšaju organizaciju svoga posla.
Serviseri mogu na brz i jednostavan način registrovati klijente i pohraniti svu potrebnu dokumentaciju o servisiranom uređaju, te voditi i pratiti kompletan proces servisiranja ili eventualne komunikacije sa ovlaštenim servisima.


Aplikacija nudi brzi pregled i mogućnost filtriranja, te pretrage servisa po različitim parametrima. Kroz aplikaciju je moguće štampati cjelokupnu dokumentaciju vezanu za proces servisiranja (prijemnice, radni nalozi i otpremnice).

Pored navedenog, moguće je jednostavno pratiti historijat servisiranja uređaja, ukoliko je isti ranije bio na servisu, što serviserima značajno olakšava obavljanje popravki, te preveniranje eventulanih problema u budućnosti.

Aplikacija konstantno prati bitne vremenske parametre, kao što su vrijeme od preuzimanja uređaja na servis, vrijeme od slanja uređaja ovlaštenom servisu, vrijeme od momenta kada je zamjenski uređaj izdat na korištenje i sl. , te obavještava korisnike sistema (servisere, menadžere) o proteklom vremenu, što prevenira mogućnosti da neki uređaj ostane na servisu van planiranog vremena, ili zakonski definisanog vremena za koje se servis mora završiti.

Aplikacija je koncipirana tako da na jednostavan i pregledan način omogući serviserima evidentiranje svih relevantih podataka o klijentima i uređajima. Serviser kroz odgovarajući broj koraka sistematski unosi sve potrebne podatke, te se na taj način preveniraju eventualne greške kod samog unosa podataka.

Posebna prednost repair.ba aplikacije je ta što je ona web bazirana responsive aplikacija, a to znači da Vam je npr. za kreiranje radnog naloga bilo u kompaniji ili na terenu dovoljan smartphone sa pristupom internetu i to je sve, bez ikakvih početnih ulaganja.


Sviđa vam li se Repair aplikacija?

Kontaktirajte nas i probajte naš demo za Repair aplikaciju!

Kontakt